مرور رده

آموزش و پرورش

آیا گوگل منبع مطمئنی براى آموزش مسائل جنسی به کودکان است؟

اگرچه فضاى اینترنت پر از سایت‌هاى معتبر پزشکى و سلامت است که مطالب مفیدى در مورد آموزش مسائل جنسی به کودکان را آموزش می‌دهند، ولى کودکان و نوجوانان قادر به تشخیص سایت‌هاى معتبر از غیرمعتبر نیستند. مسائل جنسی یکى از چالش برانگیزترین