مرور رده

جامعه

چرا بسیاری از زنان دگرجنس‌گرا الزاما غیرهمجنسگرا نیستند؟

5 فرضیه درباره اینکه چرا بسیاری از زنان دگرجنس‌گرا جذب جنس موافق می شوند. فهرست بخش‌های این مقالهچه تعدادی از زنان مطلقا دگرجنس‌گرا هستند؟هویتی همچنان دگرجنس‌گرایانهچرا این زنها مطلقا دگرجنس‌گرا نیستند؟ چه تعدادی از زنان مطلقا

خشونت خانگی علیه مردان؛ از شوخی تا واقعیت

بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص خشونت خانگی روی زنان انجام شده است حال آنکه مردان نیز به طور ویژه مورد این نوع خشونت هستند. اگرچه بیشتر افراد دارای روابط صمیمی با اعضای خانواده یا همسر خود هستند و از آنها حمایت می‌کنند ولی عجیب نیست اگر

زورگویی شما را قوی می‌کند یا همواره ضعیف‌تر؟ 7 مورد مشاهداتی زورگویی

زورگویی معمولا یکی از غیرقابل پذیرش‌ترین و بی‌منطق ترین رفتارهای انسان است. هر کسی در هر سنی، از جمله آدم‌های زورگو و قلدر هم می‌دانند که این کار اشتباه است. اما به نظر نمی‌رسد که راه مناسبی برای حل این مسئله وجود داشته باشد. از جمله

بازدهی گروه بهتر است یا فرد؟ 9 مثال در تعریف هر کدام!

مسئله اختلاف درون گروهى مشکل پیچیده‌اى است که کل دنیا را درگیر خود کرده و باعث بروز مشکلات غیرقابل حلى شده است. گاهى به طور آشکار می‌توانیم ببینیم که گروه های اجتماعی به هم بد می‌کنند و دنیا را پر از ناآرامى مى‌نمایند. آیا می‌توان افراد