مرور برچسب

رابطه جنسی

چرا تعداد مردهای مجرد که رابطه جنسی ندارند انقدر زیاد است؟

تحقیق جدید پیو نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از مردان جوان مجرد هستند. نرخ برقراری ارتباط نزدیک جنسی در بین جنسیت‌ها به ۳۰ سال رسیده است. مردان نسل z برای تامین نیازهای جنسی خود به پورن مراجعه می‌کنند که در بلندمدت سلامت…

لطفا رابطه جنسی را جدی بگیرید!

رابطه جنسی خوب است. رابطه جنسی سالم است. رابطه جنسی جزو ضروری ساختار اجتماعی ماست. و احتمالاً تو (بله خود تو) باید بیشتر آن را تجربه کنی. آمریکایی‌ها، در میانه تنهایی حاصل از همه‌گیری کرونا، به اندازه کافی رابطه جنسی برقرار نمی‌کنند.…