مرور برچسب

ماریجوانا

تعریف مفاهیم رابطه دو طرفه، نسبت علت و معلولی و وابستگی

نوشتۀ دکتر Adi Jaffe - اجازه بدهید همین ابتدا تکلیف یک چیز را معلوم کنیم: رابطه در مفهوم کلی یا رابطه دو طرفه، همان نسبت علت و معلولی نیست ولی به همان اندازه اهمیت دارد. یکی از خوانندگان نظری برای مقاله قبل نوشت و من را به خاطر عقیده ام…

تاثیر ماریجوانا بر روابط زوجین

جوانى پر از هیجان و رمز و راز است. جوان وقتى تازه از فضاى مدرسه فاصله می‌گیرد و به فضاهاى بزرگتر مثل دانشگاه یا مکان‌هاى اجتماعى جدید پا مى‌گذارد و مستقل مى شود علاقه دارد اتفاقات جدیدى را مثل مصرف ماریجوانا تجربه کند. یکى از…