مرور برچسب

چند همسری

چه چیزی از رابطه‌ای باز، پیوندی سالم می‌سازد؟

تحقیقِ جدیدی در زمینۀ روابطِ زناشویی صورت گرفته، که ویژگی‌های اصلیِ رابطۀ بازِ سالم را نشان می‌دهد. همچنان‌که فرهنگ ما به‌شکلی فزاینده به تنوع می‌گراید، بخشی از این تنوع و تلون در در نوع روابطِ عاطفی منعکس می‌شود که مردم در پی آن‌اند.…

علاقه به چند همسری در جامعۀ تک همسر بریتانیا

عنوان فرعی: نقش رابطه جنسی و تمایل به رابطه جنسی غیرمتعهدانه در پذیرش چند همسری در نمونه مطالعاتی بریتانیا مقاله‌ای که در ادامه می‌خوانید، یک تحقیق جامع دانشگاهی است که فاخته با صرف 2 ماه زمان و هزینۀ قابل توجه، آن را به فارسی برگردانده…

32 درصد مردان به چند همسری علاقه مندند

برای بسیاری از افراد، داشتن یک همسر (چه زن و چه شوهر) کافیست اما نتیجۀ یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که اقلیتی قابل توجه در صورتی که چند همسری، شکل قانونی داشته باشد و مورد توافق قرار بگیرد، به آن تمایل دارند. منظور از "مورد توافق" قرار…