تنش در زندگی مشترک و 16 روش برای فهمیدن آن

عشق آگاهانه، ساده به دست نمی‌آید. ما براى اینکه بتوانیم عشق حقیقى را در زندگی مشترک تجربه کنیم باید از پشت تصویر امنى که از خودمان ساخته‌ایم، بیرون بیاییم و سطح اعتماد دیگران را نسبت به خودمان افزایش دهیم.

البته این اعتماد پذیرى به راحتى به دست نمى‌آید. ما باید بتوانیم در عین مهربانى، شجاع باشیم، متعهد ولى روشن فکر باشیم، به عشق خود وابسته باشیم ولى آویزان نباشیم، در عین قدرتمندى، انعطاف‌پذیر باشیم، با داشتن تنش در زندگی مشترک، تلاش کنیم از میزان آن بکاهیم و در نهایت یک انسان قوى ولى انتقادپذیر باشیم.

براى اینکه بتوانیم یک عاشق حقیقى باشیم باید تمام این تناقض‌ها را در کنار هم داشته باشیم.

ما باید توانایى تحمل تنش حاصل از اختلاف‌ها را داشته باشیم چون عشق فراگیر است نه منحصر به یک فرد و نیازهاى آن نیز مهارنشدنى است.

فراموش نکنیم که عشق، به وجود آمدنی نیست بلکه آموختنی است!

عشق ما را به جهانى دعوت مى‌کند که فراتر از خویشتن تحول‌نیافته و جدا از دوگانگى ماست و حصار تنهایى که ما را از اتصال به دیگران منع مى‌کند را فرو مى‌ریزد.

زندگی مشترک نیازمند عشق است و عشق آموختنی و یادگرفتنی است نه الهام گرفتنی

اگر بخواهید در زندگی مشترک عاشق‌تر باشید باید از تجربیات خودتان متوجه شوید که عشق حقیقى چگونه است نه به وسیله چیزهایى که درباره عشق تحویل شما مى‌دهند یا از باورهایى که با آن بزرگ شده‌اید و تا به این جاى زندگى با آن باورها به عشق نگاه کردید.

در ادامه چند نمونه از راه‌هایى را نشانتان مى‌دهیم که شما به این طریق به جاى پیوند با دیگران، از آنها جدا مى‌مانید. ببینید با کدام یک از این روش‌ها مى‌توانید ارتباط برقرار کنید.

همچنین بخوانید:
می‌توانم باشمدر حالی‌که هستم
کاملا متعهد به تو مى‌توانم باشمدر کنار من آزاد هستى
نسبت به تو بخشنده و سخاوتمندمراقب خودم هستم
قدرتمندانتقادپذیر (آسیب پذیر)
ریسک پذیرمحتاط و حسابگر
همگام با برنامه‌هاى تومعتقد به باورهاى خودم
ترسیده و نگران از تغییرمتعهد به تغییر
از هدیه‌هایت تعریف کنماز ضعف‌ها آگاه هستم
شفافیتبه حریم خصوصى‌ام احترام مى‌گذارم
مسئولیت پذیر و هوشیارخود جوش و بى‌پروا رفتار مى‌کنم
از تو عصبانى باشمعمیقا عاشقت هستم
انعطاف پذیراز اصول خود زیاد فاصله نمى‌گیرم
با بعضى از رفتارهاى تو مخالف باشمعاشق شخصیت‌ات هستم
آگاه از مشکلاتامیدوار به حل مشکلات هستم
از ضعف‌هاى خودم آگاه باشمنقاط قوتى هم دارم
مخالف با نظرات توبه نظرهاى درست تو احترام مى‌گذارم
آگاه نبودن از چیزىتصورى در ذهن خود دارم

البته شما نباید خود را محدود به گزینه‌هاى موجود در لیست بالا کنید. ممکن است چیزهاى دیگرى هم وجود داشته که جزو اولویت‌هاى شما باشد.

اگر ما انعطاف‌پذیر‌تر باشیم و شخصیت خود را به درستى تربیت کنیم تا شخص بزرگ‌ترى شویم، مى‌توانیم تبدیل به انسان کامل‌ترى شویم و نظرات و باورهاى به ظاهر مخالف را هم در بر بگیریم. این اتفاق باعث مى‌شود که انسان عاشق‌ترى باشیم.

اگر عشق به یک انسان دیگر به گفته ریلکه آزمون نهایى زندگى باشد و «آزمونى که همه کارهاى دیگر چیزى جز آماده شدن براى آن نیست»، متوجه مى‌شویم که کار اصلى ما چیست.

اگر ابتدا نتوانیم رابطۀ قابل قبولى با جنبه‌هاى شخصیتى مختلف خودمان برقرار کنیم، به خصوص آن جنبه‌هایى از خودمان یا حتى دیگران که به نظر ناخوشایند و یا غیرقابل تحمل مى‌رسند، هرگز نمى‌توانیم یک عاشق راستین باشیم.

زندگی مشترک نیازمند مسیر درست است

مسیر درست براى تبدیل شدن به یک عاشق حقیقى در زندگی مشترک این است که تمرین کنیم و یاد بگیریم که چطور تنش حاصل از مخالفت‌ها را تحمل/ کنترل کنیم.

وقتى براى بالا بردن ظرفیت خود و تبدیل شدن به یک انسان عاشق‌تر، زمان و انرژى خود را صرف مى‌کنیم، بهتر از هر کار دیگرى مى‌توانیم کیفیت زندگى‌مان را بالا ببریم.

مطلبی که خواندید، راهنمای فهرست وار کوتاه اما پر محتوایی بود که Linda و Charlie Bloom نوشته‌اند. این ۲ نویسنده، در حوزه مشاوره به زوجین فعال هستند و پیشتر نیز مطلبی از ایشان در فاخته منتشر شده بود که می‌توانید اینجا بخوانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.